Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  fredag 22. januar 2021
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Valg 2021
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness AS


PFU vil ikke behandle
klager ettersom
Eikernytt.no
ikke er medlem


Skjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.no


Norske Casinoer

Norsk casino på nett


Bygg


Samferdsel


Norges Casino

Nettcasino

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerReferat og innlegg fra Vestfossen Grendeutvalg


Referat årsmøte Vestfossen Grendeutvalg 26. februar 2020

Årsmøte ble avholdt i Vestfossen Arbeiderlags lokaler på Folket Hus.

Alle medlemmene i styret var til stede. Leder Helge Nilsen, Hans William Horne, Liv Bache, Ellen Randi Henriksen, Petter Anton Næss, Dag Stavenes, Per Håkon Sundet og sekretær Bjørn Kristoffersen. Dessuten Eva Klunderud som sammen med Ellen Randi utgjør valgkomiteen. Det var også to publikummere til stede.

Dagsorden:
Årsmeldingen opplest og godkjent med to anmerkninger: Bevilgningen til 24-timersen ble aldri effektuert på grunn av et amputert arrangement og honoraret til Majas kulturservise, Jul i Parken, var ikke utbetalt; noe som vil bli gjort.

Regnskapet opplest og godkjent.
Valg: Ellen Randi Henriksen og Liv Bache gjenvalgt. Helge Nilsen fikk avløsning som leder og til ny ble valgt Dag Stavenes. Sekretær Bjørn Kristoffersen ble erstattet med Ellen Hals Hellerud, ikke til stede. Helge og Bjørn ønsket å fortsette som styremedlemmer og ble valgt. Ellen Randi og Eva Klunderud forsetter som valgkomite. Nils Skarra kasserer og Odd Guneriussen revisor.

Øivind Kleven rettet kritikk mot VGU hvorfor ikke VGU var representert i arbeidet med å beholde folkets Hus på offentlighetens hender. Styret hevdet at representasjon i aksjonen for FH ikke formelt var vedtatt i styret til VGU og det ble antatt at dette ble ivaretatt av tidligere medlem av VGU Øivind Kleven og Per Håkon som representant for «Dansefoten».
Kritikk ble reist mot VGU i ikke å være synlig utad gjennom sosiale media, noe som sekretæren tok selvkritikk på!

Av eventuelt ble planene som flytting av ungdomsskolen tatt opp. Det ble stilt spørsmål om «Oppgaveutvalgets» sammensetning og representasjon. Kritikken var unisont negativ mot forslaget om flyttingen til Hokksund og at det var negativt for:

Elevenes sosiale tilhold til Vestfossen, kostnadene, trafikale konsekvenser og ikke minst tvil om den pedagogiske gevinsten. Dessuten mister Vestfossen ca. 40 arbeidsplasser i skolen. Noe som føyer seg inn i rekken av tap av institusjoner i Vestfossen; f.eks. bibliotekfilial og Eiker Energi.

Folkemøte på Strandajordet 4. mars ble tatt opp og hvem dette retter seg mot. Oppgaveutvalget er invitert. Møtet er et signal til politikerne og oppfølgingen ble ansett som meget viktig!

Øivind orienterte om status til «avtalen» om drift av Folkets Hus. Det blir et samarbeid mellom interessenter og kommunen: I form av at faste leiere inngår avtaler med kommunen og at tilfeldig leie blir tatt vare på gjennom et «bookingsystem» styrt av kommunen. Et brukerutvalg skal ta vare på offentlighetens interesser.

Arbeidet med Sentrumsplan ble tatt opp og vi ser fram til å bli invitert til kommunens «temamøter».

Viktig at sentrumsplan blir oppfattet som en del av den rullerende kommuneplan.

Bjørn Kristoffersen 27. februar 2020.
(sekr. til dette årsmøtet)

Årsmelding 2020 Vestfossen Grendeutvalg

Styret har i perioden 2019/20 bestått av leder Helge Nilsen, sekretær Bjørn Kristoffersen, kasserer Nils Skarra, styremedlemmer: Ellen Randi Henriksen, Liv Bache, Hans William Horne, Petter Anton Næss, Dag Stavenes, Per Håkon Sundet.

Revisor er Odd Guneriussen. Valgkomite er Eva Klunderud og Ellen Randi Henriksen. På valg i styret er Ellen Randi og Liv Bache. Helge Nilsen og Bjørn Kristoffersen ba om avløsning fra vervene som henholdsvis leder og sekretær.

To viktige formelle vedtak ble gjort i perioden:
Grendeutvalgserklæringa vedtatt av Øvre Eiker kommunestyre 20. juni 2018. Det viktigste elementet er: «GU skal være hovedbindeleddet mellom kommune og lokalmiljø...». Denne erklæringa er viktig i den betydningen at kommunen formelt har et ansvar overfor grendeutvalgene og «vise versa»! Noe som har vært etterlengtet gjennom mange år.

Det andre er nye vedtekter for VGU 20. mai 2019. Noe som var en forutsetning for formeldt å bli godtatt av Brønnøysundregisteret.

Av saker på årsmøtet kan nevnes: Fotgjengerfeltet ved Jacobsen er flyttet og forhøyet (det tok bare 3 år)

Bevilget 20.000.- til «24-timersen». Ikke utbetalt! Kr 2000,- til Majas Kulturservice vil bli utbetalt.

Anders Stenshorne fra planavdelingen la fram en foreløpig skisse for Sentrumsplan for Vestfossen 2015 - 2027 på møte 29.1.2020. Med 3 forskjellige forslag til avgrensing av planen. Detaljer kommer fram i drøftingene om Sentrumsplan, men av detaljer kan nevnes: Planen legger opp til 300 nye boliger i sentrum. Dette innbefatter Loe-jordet som foreløpig er jordbruksområde.

Området Storgata - Rv. 35 som boligområde. «Elveparken» forutsetter avtale med båtforeningen. Området nedenfor Saksa - når Utleiepartner flytter. Bolighøyde 10,5 meter, forbindelse Møllergata - Sagveien. Planprosessen vil ta 2 år.

VGU ønsker framdrift i nyrekrutteringen til styret! Ungdomsskolen har gitt uttrykk for ønske om å representere i møtene til VGU.

Sommermøte 3. juli: Vi lader opptil Sentrumsplan med kjente momenter, planer på 24-timersen neste år, registreringen i Brønnøysund og autovern i Råenbakken.

I januar møte med planavdelingen hvor det ble informert om «oppgaveutvalgets» innstilling om ny skolestruktur i Øvre Eiker.

Det er i ferd med å bli dannet en «gårdeierforening» i Vestfossen sentrum i forbindelse med utarbeidelsen av Sentrumsplan. Derfor ser det ut til at flere interesser kan stille i forbindelse med utarbeidelse av ny Sentrumsplan.

Det er foreløpig utarbeidet et internt dokument som omfatter «Elveparken», områder i Vestfossen til boligbygging, grunnforholdene på Fosenjordet, - ekspansjonen har skjedd på Ormåsen.

Det bør foreligge et utkast til Sentrumsplan 2021 utarbeidet gjennom såkalte «temamøter».
Det er foreslått å plassere en «Ungdomscontainer» i parken som erstatning for tilholdet på Folkets Hus. Ivar Krossen nevnte det nye uteområdet på skolen som et fint tilskudd til ungdommen, trafikkforholdene ved skolen og planene om å flytte ungdomsskolen til Hokksund.

Manglende autovern i nedre del av Råenbakken.

Møte i februar med representant fra FAU Kim Johannesen Lande om planene om å flytte Vestfossen ungdomsskole til Hokksund. Argumentene mot denne sentraliseringen er omfattende og strider mot kommunens begrep om «stedsutvikling», og at forholdene ligger til rette for en modifisering på lokalene i Vestfossen som grunnlag for fortsatt drift. Derfor er det berammet et allmannamøte på Strandajordet 4. mars hvor bl.a. Kim Lande legger fram elementene som taler mot flytting av u-skolen og argumentene for fortsatt plassering i Vestfossen.

Bjørn Kristoffersen sekr. 22.02.2020Referat årsmøte 09.05.2019

Avholdt på Folkets Hus.

Til stede: Ellen Randi Henriksen, Liv Bache, Dag Stavenes, Per Håkon Sundet, Hans William Horne, Helge Nilsen (leder), Bjørn Kristoffersen (sekretær), Nils Skarra (kasserer)

Fravær: Petter Anton Ness (styremedlem), Eva Klunderud (valgkomite)
Tilhører: Per Olaf Lundteigen.

Anders Stenshorne i ØEK orienterte om starten på arbeidet med Sentrumsplan for Vestfossen.

1. Årsmeldingen opplest og godkjent.

2. Regnskap opplest og vedtatt. Revidert og godkjent av Odd Guneriussen.

3. Valg.
På valg for to år: Dag Stavenes, Per Håkon Sundet, Hans William Horne, Petter Anton Ness. Helge Nilsen, leder, sa seg villig til å fungere som leder i 1 år til. Bjørn Kristoffersen ønsker å fratre som sekretær ved neste valg.

4. Eventuelt:
A: Rådskonferanse på rådhuset 13. mai. Alle grendeutvalg med styremedlemmer er invitert.

B: Vi vil vedta nye vedtekter for VGU og kommer til å bruke Fiskums vedtekter som mal.

C: Lenge etterlengtet fotgjengerfelt ved bruenden blir anlagt og merket 8. mai d.å. Vi forventer at forsterket belysning kommer på plass.

D: Bevilget til Vestfossen 24-timer som forrige år, ca. Kr 20.000.-.

Anders Stenshorne, planavdelingen ØEK, la fram en foreløpig skisse av «Sentrumsplan for Vestfossen» i planperioden 2015 - 2027. Det ble lagt fram tre forskjellige avgrensninger for sentrumsplanens areal, se kart og skriv: «Forslag til planavgrensning for Vestfossen sentrum». Vi erfarte at Fredfossgata og Grindaveien faller utenfor området. (Dette arbeidet ville forsinke prosessen.)

Vesentlige momenter:
- Planene til Ellingsen/Kvale om «Elveparken». Dag Staves la vekt på nye boligers standard i «Kulturhovedstaden»!

- Planen legger opp til 300 nye boliger i perioden. Dette forutsetter omregulering av områdene på Fosen og Loejordet, som inntil videre har status som jordbruksområde. Alternativ 3, se kart, forutsetter omregulering av Loe-jordet. Dette er en forutsetning for å komme inn under bevilgningene i Buskerudbyen som trafikk-knutepunkt.

Spørsmål om hvor boliger skal ligge dersom Loe-jordet er inkludert.
Lundteigen mente at alternativ 3 var fornuftig.

Forbindelse Møllergata - Sagveien.
Området mellom Storgata og Rv. 35 som boligområde, (Bringebøen).

Elveparken må løse området til Båtforeningen og adkomsten til det planlagte boligområdet.
Maks bolighøyde er 10,5 meter - 3 etasjer -som utgangspunkt.

Hva med området mot fossen - Utleiepartner og entreprenør i området?
Rv. 35 traseen som er foreslått av Vegvesenet, vil få store konsekvenser for stedet.

Momenter som skal hensyntas: Trafikkanalyser, grunnforhold, vernede bygninger m.m.
Planene vil bli lagt fram for berørte parter etter 17. mai.
Planprosessen vil ta ca. 2 år.

Et spennende prosjekt er en undervisningsfilm for videregående skoler som skal skapes i Vestfossen området.

VGU tar selvkritikk for manglende rekruttering til foreningen; og at årsmøtet skal avholdes før utgangen av februar.

Bjørn Kristoffersen (sekr.)


*******************************

Referat årsmøte 25.04.2018
Vestfossen Grendeutvalg

Til stede:
Styret: Petter Anton Næss, Liv Bache, Ellen Randi Henriksen, Per Håkon Sundet, Dag Stavenes, Helge Nilsen og Bjørn Kristoffersen.

Fravær: Freddy Berg og Hans Horne. Kasserer Nils Skarra og revisor Odd Guneriussen. Valgkomiteen Eva Klunderud. -

Og «4 gjester»

På valg og gjenvalgt: Ellen Randi Henriksen, Liv Bache og Bjørn Kristoffersen.

Årsmeldingen opplest og vedtatt.

Regnskapet 2017 vedtatt.

Stein Andersen redegjorde for programmet til årets 24-timer 2. juni. Tradisjonell åpning i kjerka. Nytt av året er servering og en utvidet konsert i Kølaparken med deltagelse av yngre krefter.

(Den underholdningsmessige styrkingen gjennom Petter Anton Næss er et resultat av at ideen om en «sommerfest» er lagt inn i 24-timersen. VGU vedtok at det var fint å legge sommerfesten til dette arrangementet.

Styret for 24-timersen består av Stein Andersen, Kjell Jacobsen, Tove Reitan, rektor ved Kulturskolen og Petter Anton Næss. Budsjettet er på 75.000,-.

Arrangementet håper på tilskudd fra en finansinstitusjon.

Helge Nilsen redegjorde for utviklingen med MS Eikern: Bakgrunnen for den siste utviklingen er en følge av konkurs i driften av båten og følgelig «bobestyrelse». Nytt styre ble dannet for at MS Eikern skulle forbli i Vestfossen og det har vært omfattende møtevirksomhet. Styret består av Helge Nilsen, Trond Holtungen, Per Lorang Larsen og styreformann Jørn Kvilhaug.

Daglig leder er Helge Åby. Det har meldt seg flere interessenter og det er dannet et AS som selskapsform. Pengene er «sikret». Det gledelige er at interessen fra tidligere mannskap har vært overveldende. En aksje er satt til kr 5000.-. Det er tillyst pressekonferanse 3. mai på Sjokoladesalongen kl. 10.00. Forslag om å danne en venneforening. VGU kjøper en aksje i MS Eikern.

Folkets hus: Helge er representanten fra VGU, også Per Håkon og Dag, men disse er også medlemmer av henholdsvis Dansefoten og Mannskoret. I dag er ØEK eier og styrer sammen med et husstyre.

15. mai (17-21) har kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen tillyst et «ideverksted» for innspill. Ut fra tidligere møter med kommunens representanter har arbeidsutvalget utarbeidet et tilsvar som er oversendt kommunen hvor det blir anbefalt at FH forblir i kommunens eie og at en «sunn drift» ikke kan være en umulighet. Det er stor usikkerhet om hva den økonomiske siden av driften består i.

Det er utilbørlig av ØEK å legge ned ungdomsklubben og å bruke dette bortfallet av driftsinntekt som en brekkstang i regnestykket. Petter Anton Næss anså det som «et ran» dersom kommunen skulle selge FH til en tredje part. VIF har vist interesse, men vi kan ikke forstå at foreningen ikke kan gå sammen med de andre foreningene som har vist sin interesse. Årsmøtet stiller seg bak den uttalelsen som er oversendt kommunen i saken.

Kulturutvalget i ØEK og de folkevalgte bør gjøres bedre kjent med hva saken dreier seg om.

Det ble også stilt spørsmål om innkallingen til «ideverkstedet» når fram til de som er interessert i Folkets Hus skjebne! - Oppfordring til å informere politikerne!

Bjørn Kristoffersen
(sekretær)
Referat fra Vestfossen Grendeutvalg

Årsmøte 2016-2017 på Folkets Hus 25.04.2017

Til stede: Styret VGU: Ellen Randi Henriksen, Liv Bache, Mona Kari Svendsrud, Helge Nilsen, Freddy Berg og Bjørn Kristoffersen. Valgkomité: Erik Ørmen. Kasserer Nils Skarra. Revisor Odd Guneriussen. Fra kommunen: Morten Lauvbu og Jan Roger Humlebekk.

Noen tilhørere.

Årsmeldingen ble godkjent.

Valg: Helge, Stein, Øivind og Hans William på valg. Helge og Hans gjenvalgt. Øivind og Stein trekker seg fra styret.

Nyvalgte i styret: Per Håkon Sundet, Petter Anton Næss, Dag Stavenes. Eva Berg erstatter Erik Ørmen som valgkomité.

Regnskapet godkjent.

- Bevilget kr 5.000,- til Edens Hage
- Ingen mistillit til Mona fordi hun er bosatt i Drammen!

- Jan Roger og Morten fra kommunen orienterte om:
- Fortau i Storgata fra Stabsgata til Jutebrua med parkeringsplasser på Kubberudsiden. Utvidelse av Storgata mot eldreboligene med rekkverk. Start først i juni.

- Ingen bevilgninger fra kommunen til fortau i Fredfossgata. Er derfor en politisk sak.

Styret ga uttrykk for sin misnøye og skuffelse med at dette ikke sto på tur og påpekte hvor viktig det var med trygge skoleveier.

- Godkjenning av utbygging på Stevning er en politisk sak og VGU legger sterk vekt på at godkjenning henger sammen med utbedring av Grindaveien.

- Plan om utbedring av forbindelsen mellom de to perrongene på jernbanestasjonen. Utvidelse av jernbanebrua.

- Firma er interessert i utbygging av Loe-jordet med jordkabel. Da må det en ny konsesjonssøknad til NVE. Nils Skarra etterlyste jordvernet i denne eventuelle utbyggingen hvor matjord blir berørt.

Det «nye» styret består av: Helge Nilsen (leder), Bjørn Kristoffersen (sekretær), Mona Kari Svendsrud, Liv Bache, Ellen Randi Henriksen, Hans William Horne og Freddy Berg.

Nye styremedlemmer er: Petter Anton Næss, Dag Risdal Stavenes og Per Håkon Sundet.

Bjørn Kristoffersen
Sekretær

Vestfossen Grendeutvalg møte 24.01.11

01.11: I tillegg til styremedlemmene møtte Kristine Laukli fra «Laukli Landskap» og Roger Humlebekk for ØE Kommune.

Temaet for første møte i Vestfossen Grendeutvalg i 2011 var det videre arbeidet med å sluttføre arbeidet med parken i overskuelig framtid.

En forutsetning er at dette blir gjort etappevis ut fra de økonomiske bevilgningene. På den nedre delen mot jernbanen vil det bli ca 35 parkeringsplasser. Tilførselsvei fram til MS Eikern. Lekeplass i området mot Hølen og jernbanen; med midler fra Prix.

Planen er å få en et mer sammenhengende område fra paviljongen til brygga ved blant annet å snevre inn gata som deler parkområdet i to, og å fjerne steingjerdet.

Paviljongen skal rustes opp og det vil bli anlagt en liten voll med sittemuligheter, som et amfi, på den ene siden av paviljongen mot jernbanen. Dagens voll på det nedre området skal fjernes.

Laukli Landskap har fått i oppdrag å lage en skisse til vurdering og som et grunnlag for det videre arbeidet.

Bjørn Kristoffersen
Sekretær
 MENINGSMÅLING

Hvilke forhåpninger har du for det nye året?
Som i 2020
Bedre enn i 2020
Koronafri
Dårligere nn i 2020
Elendig
Langt bedre
Svar til nå: 247
Bedre enn i 2020: 35.22%
Dårligere nn i 2020: 8.91%
Elendig: 15.38%
Koronafri: 11.34%
Langt bedre: 4.05%
Som i 2020: 25.10%