Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  fredag 22. januar 2021
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Valg 2021
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness AS


PFU vil ikke behandle
klager ettersom
Eikernytt.no
ikke er medlem


Skjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.no


Norske Casinoer

Norsk casino på nett


Bygg


Samferdsel


Norges Casino

Nettcasino

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerInnfører strengere korona-regler i Øvre Eiker

Av Roy Hansen
,  09.11.20


(Oppdatert kl. 20.00) Med bakgrunn i den generelle smitteøkningen også i Øvre Eiker, har kommunestyret i dag vedtatt nye regler for kommunen. Det betyr strengere regler på en rekke områder. Forskriften betyr også at mye stenges ned fra kl. 09.00 i morgen.

Ordfører Knut Kvale ledet det digitale kommunestyremøtet som innførte strenge begrensninger i Øvre Eiker.
Så langt har Øvre Eiker hatt kun 42 smittetilfeller siden epidemien slo til for fullt i mars. Det er i snitt 4,6 tilfeller fordelt på ni måneder. Men de siste to ukene har smittetallet økt betraktelig, selv om totalantallet fordelt på 17.000 innbyggere er langt fra skremmende.

I dag var det vært et ekstraordinært kommunestyremøte som har vedtatt den nye forskriften om hva som er lov og ikke i kommunen. Videre har Formannskapet fått fullmakt til å vedta enda strengere regler om det skulle bli nødvendig. På den andre siden har også Formannskapet fått fullmakt til å lette på tiltak dersom de skulle være unødvendige i forhold til smittesituasjonen.

Som i Oslo, Drammen og Lier
Forslaget til forskrift som ble lagt på bordet i det digitale kommunestyremøtet i dag, er det samme som blir behandlet i Oslo, Drammen og Lier. Det til tross for at smitten i disse byene er mange ganger høyere enn i Øvre Eiker. Formannskapet i Drammen skal ha et ekstraordinært møte kl. 19.00 i kveld for å vedta noenlunde de samme reglene.

Du kan følge direktesendingen fra kommunen HER


Kommunedirektørens vurdering

Medisinskfaglig vurdering
Antall smittede i Øvre Eiker har hatt en rask stigning de siste ukene. Fra uke 42 til uke 45 har total antall tilfeller økt fra 0,6/1000 til opp mot 2/1000. Dette er å anse som stor smittespredning. Smittespredningen er økende, og det er derfor nødvendig å gjøre nye tiltak.

Det er i situasjoner med kontakt mellom voksne at vi ser mest smitte, altså ved møter og sosiale sammenkomster. Vi ser også smitte i slike situasjoner selv om det er holdt avstand. Opphold i rom over tid øker sjansen for smitte. Kommuneoverlegen har gitt uttrykk for at det derfor er behov for målrettede tiltak for å begrense nettopp de situasjonene på arbeid og på fritiden.

Barn til barn-smitte er sjelden. Det er etter kommuneoverlegens oppfatning derfor liten gevinst å stramme inn på arenaer der barn er sammen. Kommunedirektøren er derfor tydelig på at innstrammingene i forskriften i minst mulig grad skal gå ut over barn og unge. Dette er også i tråd med nasjonale råd.

Tiltak som begrenser antallet nærkontakter en person kan ha, som begrenser antallet kontakter generelt og som begrenser smittefaren når man må oppholde seg nærmere hverandre er erfaringsmessig tjenlige tiltak. Tiltakene kommunedirektøren foreslår er av denne typen.

Helhetsvurdering
Forsamlingsfriheten er beskyttet i grunnloven (§ 101, 2. ledd). Respekten for privatliv og hjem er også vernet i grunnloven (§ 102, 1. ledd, 1. setning). Inngripende tiltak av den typen som vurderes her, kan komme i konflikt med disse rettighetene. Staten har likevel etter grunnlovens § 92 plikt til å sikre alle menneskerettighetene, herunder retten til liv, som følger av grunnlovens § 93, 1. ledd.

Covid-19 er en sykdom som for enkelte grupper i samfunnet har vist seg å medføre høy risiko for død og lidelse. Stortinget har derfor gitt en smittevernlov som gir hjemmel for tidsavgrensete tiltak som griper inn i andre rettigheter, nettopp for å beskytte den grunnleggende retten til liv.

Kommunedirektøren anser at smitterisikoen nå er så høy at det er betydelig risiko for dødsfall som følge av Covid-19, også i Øvre Eiker kommune, og at det derfor er riktig å iverksette mer inngripende tiltak.

Kommunedirektøren er bekymret for de langsiktige konsekvensene av de foreslåtte tiltakene, dersom de blir langvarige. Særlig gjelder dette for barn og unge, for kulturliv, frivillighet og næringsliv. Kommunedirektøren anser imidlertid at det er bedre å iverksette tiltak nå, for en kortere periode, enn å risikere enda mer inngripende tiltak på et senere tidspunkt. Forskriften bør oppheves når det vurderes at det er kontroll på den raske økningen og antall nye smittetilfeller har stabilisert seg på et lavere nivå.

Stenging av bibliotek, svømmehaller og kulturlokaler kan berøre barn og unge. Etter grunnlovens §104, 2. ledd, må kommunedirektøren derfor vurdere barns beste som et grunnleggende hensyn.

Kommunedirektøren anser i tråd med den medisinskfaglige vurderingen at det er viktig å sikre barn og unge mulighet for utfoldelse. Imidlertid vil det bli noen begrensninger på enkelte tjenester, slik som biblioteket og uorganisert svømming, i en kortere periode. Det vil forhindre mer inngripende nedstengninger siden.

Innbyggerne vil fortsatt ha stor grad av bevegelsesfrihet, og mulighet til å gjøre individuelle valg om hva som er nødvendig i deres situasjon, selv om enkelte valgmuligheter knyttet til fritidstilbud i en periode vil være redusert. Kommunedirektøren anser derfor etter en helhetsvurdering at de foreslåtte tiltakene er forsvarlige, nødvendige og tjenlige.

Kommunedirektørens forslag til smittevernforskrift bygger på forskriftene som vedtas i Oslo, Drammen og Lier. I tillegg har kommunedirektøren samarbeidet med Modum kommune i utarbeidelsen av forskriften. Kriseledelsen vil samarbeide med politiet om håndhevelse av forskriften.

Kommunedirektørens presentasjon finner du HERKommunestyret har i dag vedtatt en forskrift som stenger ned alt av kulturtilbud, bingo og organisert voksentrening på linje med Oslo kommune. (Illustrasjon: ØEK)


Kommunedirektøren skal gjennomføre uanmeldte smittekontroller på kommunens serverings- og skjenkesteder. Dersom kontrollørene rapporterer om brudd på vedtatt forskrift, bes kommunedirektøren legge fram sak til formannskapet om å innføre skjenkestopp.

Etter behandlingen i kommunestyret mandag ettermiddag er det gjort noen endringer i forskriften. Disse er uthevet i teksten.


Lokal forskrift om Covid 19 vedtatt i Øvre Eiker kommunestyre 09.11.20

§ 1 Kollektivreiser
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2 Serverings- og skjenkesteder
Serverings- og skjenkesteder i Øvre Eiker kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 14a.

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter kl. 21.30. Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer av andre.

Kriseledelsen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Serverings- og skjenkesteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes.

§ 3 Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind i denne forskriftens §1 og §2.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 4. Karantene
Innbyggere og besøkende i Øvre Eiker kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende nasjonale karantenereglene. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.

§ 6 Private sammenkomster
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn 10 deltakere til stede. Dette gjelder både sammenkomster utendørs og innendørs, på offentlig sted, i leide/lånte lokaler og i private hjem.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand.

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 7 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§ 7 Gjennomføring av arrangementer
Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer, med unntak av juridiske og religiøse seremonier. For slike arrangementer er det tillatt med inntil 20 personer uten fast seteplassering, og inntil 50 personer med fast seteplassering under hele arrangementet.

Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer med flere enn 200 personer til stede samtidig. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 til § 13d.

§ 8 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler
De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:
• Treningssentre
• Kulturhus, forsamlingshus og grendehus
• Kinoer og teatre
• Svømmehaller
• Bingohaller eller liknende
• Andre innendørs kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

Unntatt er biblioteker, skolesvømming, svømmetrening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn, unge og psykisk utviklingshemmede. Slike aktiviteter kan finne sted i ellers stengte lokaler.

Det er ikke tillatt med organisert trening innen breddeidrett for personer over 20 år.

Det er ikke tillatt med konkurranser innen breddeidrett generelt.

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.

§ 9 Ansvar
Øvre Eiker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 10. november kl. 09:00 og gjelder inntil videre.
Tips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Hvilke forhåpninger har du for det nye året?
Som i 2020
Bedre enn i 2020
Koronafri
Dårligere nn i 2020
Elendig
Langt bedre
Svar til nå: 247
Bedre enn i 2020: 35.22%
Dårligere nn i 2020: 8.91%
Elendig: 15.38%
Koronafri: 11.34%
Langt bedre: 4.05%
Som i 2020: 25.10%