Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  fredag 22. januar 2021
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Valg 2021
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness AS


PFU vil ikke behandle
klager ettersom
Eikernytt.no
ikke er medlem


Skjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.no


Norske Casinoer

Norsk casino på nett


Bygg


Samferdsel


Norges Casino

Nettcasino

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerSkolebygg i koronaens tid
 09.06.20

1. april 2020 leverte Oppgaveutvalget sitt endelige forslag til hva slags skolestruktur vi skal ha i kommunen for videre administrativ og politisk behandling. Da hadde hele lokalsamfunnet allerede vært nedstengt i tre uker.

Artikkelforfatter Andreas Størdal - V.
Mulighetene for gode diskusjoner, prosesser og innbyggerinvolvering siden har vært begrenset. Samtidig har det i stillhet foregått en avgjørende debatt om framtida til Hokksund barneskole. Forslaget som nå ligger på bordet er at dagens barneskole på Lerberg legges ned til fordel for en ny skole på Loesmoen.

Grunnlaget for denne beslutningen fremstår som begrenset, og det er en rekke tekniske, økonomiske og planmessige konsekvenser rundt en løsning for Hokksund barneskole som ikke er tilstrekkelig belyst.

For å nevne noen:
• Hva vil en ny barneskole på Loesmoen koste? Det finnes per i dag ikke noe budsjettestimat for prosjektet som er basert på et teknisk konsept og analyser av nødvendige tiltak f.eks. på trafikk- og infrastruktursiden.

• Hva kan man få ut av dagens barneskole, et bygg i god underliggende teknisk stand, dersom man gjør nødvendige oppgraderinger og kombinerer dette med en bygging av flerbrukshall og tilleggsarealer slik idretten har foreslått? Her kan det nevnes at Norconsult opererer med referansetall hvor kostnad for rehabilitering utgjør 30-50 prosent av kostnaden per kvadratmeter sammenliknet med kostnaden for nybygg.

• Hva kan man spare dersom man «bare» bygger en 2-parallell barneskole på Loesmoen, og bruker hele, eller deler av denne innsparingen, til rehabilitering på Lerberg, og viderefører eksisterende skole som 2-parallell?

• Mange hevder at tomta på Lerberg er for liten til å huse en stor skole – hvordan kan det ha seg når det samlede arealet tilgjengelig til skoleformål er nesten 20 mål, og det totale arealet inkludert idrett er over 40 mål – tilstrekkelig i henhold til dagens normer?

• Gjennomsnittlig skolevei vil anslagsvis øke med 15-20 prosent ved en flytting fra Lerberg til Loesmoen. Potensielt mer på sikt ettersom 80 prosent av elevveksten de neste fem årene er forventet å komme nær skolen på Lerberg, i henhold til tallene fra Oppgaveutvalgets rapport. Er dette god miljøpolitikk med tanke på fokuset om å redusere trafikkmengden i kommunen generelt, og gjennom Hokksund spesielt?

• I over 15 år har Øvre Eiker hatt en tydelig strategi i kommuneplanen med å legge til rette for utvidelse av Hokksund mot øst hvor det finnes tilgjengelige arealer for dette; særlig ved å regulere tomter og boliger som er egnet for unge i etableringsfasen. Dette har tjent kommunen godt, og er noe som de tidligere posisjonspartiene skal ha honnør for.

Det har gitt en betydelig vekst av innbyggere i etableringsfasen, som igjen fører med seg hundrevis av millioner i investeringer og økte skatteinntekter for kommunen. Skal vi gå vekk fra denne strategien nå?

• Og apropos planverk. Vi vet lite om hva en reguleringsprosess for en helt ny skoleplassering på Loesmoen vil bringe, særlig med tanke på aspekter som trafikkmengde og trafikksikkerhet, nærområder og grunnforhold – hvis vi går «all in» på dette alternativet nå.

Hva gjør vi dersom det senere oppstår utfordringer med denne plasseringen? Rykker tilbake til start?

• I tillegg til å være beliggenhet for en barneskole, er området på Lerberg også i dag det eneste større nærmiljøanlegget på «Østsida». Dersom man river skolen der for å bygge leiligheter, har idretten selv flagget en usikkerhet rundt hva som skjer med Falkbanen. Risikerer man at dette anlegget også forsvinner i prosessen?

Vi vet at investeringsbudsjettet i kommunen fram mot 2030 blir stramt, og vil avhenge av at kommunens positive trend med tanke på økonomisk vekst, kostnadseffektivitet og innbyggervekst fortsetter. Utviklingen de siste månedene vil neppe bidra til noen forbedring, og investeringsbehovene er mange.

Er det da riktig å vedta et løp hvor det eneste sporet er å bygge en helt ny storskole som kommunen muligens ikke har råd til uten å utsette investeringer i andre bygg, innføre eiendomsskatt eller kutte i driftsbudsjettet? Bør vi ikke i det minste gjøre en skikkelig analyse av andre og potensielt rimeligere løsninger, slik at vi sikrer oss muligheten til å dekke investeringsbehov vi har ved skolebyggene i Vestfossen og på Ormåsen, til ny kommunal barnehage, svømmehall og til oppgraderinger av rådhuset, for å nevne noe?

I sum mener Venstre at det er for mange momenter rundt en løsning for Hokksund barneskole som per i dag ikke er avklart, og som må avklares før vi er i posisjon til å fatte en forsvarlig avgjørelse. Vi mener det er for tidlig å låse seg i snevre retninger uten returmulighet, og kommer derfor til å jobbe for et vedtak som sikrer en framtidsretta skolestruktur i Øvre Eiker, og en løsning for Hokksund barneskole til beste for hele kommunen og innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Vi trenger en mulighetsstudie med forslag på ulike skisser og tekniske løsninger, utredninger av konsekvenser for trafikk, (nær)miljø og grunnforhold, og troverdige økonomiske beregninger. Ikke minst må lokaldemokratiet få bedre tid til å virke, og vi må ha tid til en prosess hvor en løsning for barneskolen også kan vurderes nærmere i sammenheng med den overordnede kommuneplanen, og særlig økonomiplanen. Alle, inkludert Venstre, forstår at det haster med å finne en løsning, men dette vil ikke forsinke prosessen slik enkelte påstår. Det må uansett gjøres en slik studie for alternativet på Loesmoen.

Venstre vil prioritere et investeringsbudsjett hvor vi forholder oss til de midlene vi har, og får til en fornuftig og rettferdig fordeling mellom alle områder i kommunen. Og sist, men ikke minst: Vi vil prioritere det vi mener er det aller viktigste for å gjøre en kommune god å bo i: dyktige lærere som har nok tid til elevene, og muligheter for videreutvikling og videreutdanning, tilstrekkelig kapasitet i tjenestetilbudet, og et økonomisk handlingsrom som gir oss fleksibilitet i vanskelige tider.

Det begynner med å få konkrete skisser og tall på bordet for hvordan de ulike løsningene for Hokksund barneskole vil se ut og hva de vil koste – både nybygg, rehabilitering eller en kombinasjon av løsningene på Lerberg og Loesmoen – før man tar en endelig avgjørelse.

I andre prosesser har Øvre Eiker, selv om ikke alle har vært enige i starten, lyktes med å skape bred enighet om langsiktige løsninger gjennom å bruke tid og belyse alle sider av saken skikkelig før man fatter en beslutning. Alternativet ved å presse gjennom en ensporet avgjørelse på kort tid, vil dessverre ofte innebære store og små grupper som ikke føler seg hørt, steile fronter og omkamper ved senere anledninger.

Det bør vi forsøke å unngå i en så viktig sak om dette.

Andreas Størdal
Gruppeleder Øvre Eiker Venstre
Tips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Hvilke forhåpninger har du for det nye året?
Som i 2020
Bedre enn i 2020
Koronafri
Dårligere nn i 2020
Elendig
Langt bedre
Svar til nå: 247
Bedre enn i 2020: 35.22%
Dårligere nn i 2020: 8.91%
Elendig: 15.38%
Koronafri: 11.34%
Langt bedre: 4.05%
Som i 2020: 25.10%