Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  fredag 22. januar 2021
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Valg 2021
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness AS


PFU vil ikke behandle
klager ettersom
Eikernytt.no
ikke er medlem


Skjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.no


Norske Casinoer

Norsk casino på nett


Bygg


Samferdsel


Norges Casino

Nettcasino

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerSolveig Lysaker blir varaordfører

Av Roy Hansen
,  25.09.07


Samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i Øvre Eiker 2007 – 2011 er nå klar. Ikke overraskende blir Solveig Lysaker fra Senterpartiet varaordfører. Her er det fullstendige forhandlingsresultatet:

Anders B. Werp og Solveig Lysaker utgjør den politiske lederduo i Øvre Eiker.
Det er enighet om følgende fordeling av politiske verv:

Ordfører fra Høyre = Anders B. Werp.
Varaordfører fra Senterpartiet = Solveig Lysaker.

Formannskapet:
Høyre får fire plasser, Fremskrittspartiet én plass, Kristelig Folkeparti én plass og Senterpartiet én plass.

Fagkomiteene:
Leder i fagkomité 1 - Fysisk stedutvikling og Planutvalget går til Fremskrittpartiet.
Leder i fagkomité 2 - Innbyggernes livsløp går til Høyre.
Leder i fagkomité 3 - Kultur, ressurs og miljø og styret for kommuneskogen går til opposisjonen.
Leder i fagkomité 4 - Utredningskomiteen går til opposisjonen.

Nestleder i fagkomité 1 og Planutvalget går til opposisjonen.
Nestleder i fagkomité 2 går til opposisjonen.
Nestleder i fagkomité 3 og styret for kommuneskogen går til Fremskrittspartiet.
Nestleder i fagkomité 4 går til Fremskrittspartiet.

Fordeling av plasser i fagkomiteene:
Fagkomité 1 og Planutvalget: Høyre 4, Fremskrittspartiet1, Senterpartiet 1.
Fagkomité 2: Høyre 4, Fremskrittspartiet 1, Senterpartiet 1.
Fagkomité 3: Høyre 2, Fremskrittspartiet 2, Kristelig folkeparti1, Senterpartiet 1.
Fagkomité 4: Høyre 3, Fremskrittspartiet 2, Senterpartiet 1.


Det legges til grunn følgende politiske hovedretningslinjer:

Innledning
Øvre Eiker kommune skal stimulere til toleranse og medmenneskelighet blant innbyggerne. De holdninger og det menneskesyn som reflekteres i Verdimanifestet, skal forplikte kommunens virksomhet. I all kommunal virksomhet skal grensegangen mellom hva som bør være ansvaret til den enkelte, fellesskapets ansvar og kommunens ansvar nøye gjennomgås. Det arbeides for å bedre levekårsindeksen for kommunen.

Kommunal økonomi
Øvre Eiker kommune skal forvalte innbyggernes skattepenger på en forsvarlig måte gjennom kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og forsiktig låneopptak. Slik vil vi unngå at fremtidige generasjoner betaler for vårt forbruk.

• Det innføres ikke eiendomsskatt i Øvre Eiker.
• Ved eventuelle ekstraordinære inntekter bør man så langt som mulig søke å nedbetale gjeld.
• Det skal vurderes salg av eiendommer kommunen ikke lenger har bruk for.
• Det fremskaffes reelle tall for kostnadene forbundet med kommunal virksomhet. Kapitalkostnadene må tas med ved beregning av prisen på all kommunal virksomhet. På dette vis får man et godt beslutningsgrunnlag for hvordan kommunal tjenesteproduksjon skal organiseres.
• Det skal ikke selges aksjer i Øvre Eiker Energi A/S eller Øvre Eiker Nett A/S.
• Eiker Eiendomsutvikling beholdes som et 100 prosent kommunalt eid aksjeselskap. Nåværende eierstrategi evalueres som vedtatt, og endres om nødvendig.
• De fire partiene legger frem felles forslag til økonomiplaner og budsjetter

Kommunal drift
Oppmerksomheten rundt det kvalitative innhold i kommunens virksomhet og vedlikehold må økes og ikke komme i skyggen av nyinvesteringer. Øvre Eiker kommune skal kontinuerlig vurdere muligheten for å bedre sin tjenesteproduksjon gjennom omorganisering, effektivisering og interkommunalt samarbeid. Konkurranseutsetting vurderes der dette gir bedre tjenester. Konkurranseutsetting forutsetter et fungerende marked på tjenesteområdet, og at kvaliteten på tjenesten kan defineres og måles.

• Forholdet mellom administrasjon og brukerrettede oppgaver innenfor det enkelt tjenesteområdet vurderes kontinuerlig for at størst mulig del av ressursene kan nyttes mot brukerne.
• Det må stilles samme strenge krav til effektivisering for kommunens VA-avdeling som til annen kommunal virksomhet. Tjenesten skal være så god og billig som mulig.
• Kommunale avgifter og gebyrer må stå i forhold til de tjenester som ytes. Hovedregelen skal være betaling etter forbruk, slik at de som bruker mest, betaler mest.
• Det innføres garantier for saksbehandlingstid.
• Arbeidet med utvikling av digital teknologi videreføres.
• Øvre Eiker kommune skal ha en personalpolitikk som tar utgangspunkt i kommunens verdiforståelse. Vi vil ha myndiggjorte medarbeidere med frihet under ansvar.

Helse og omsorg
Det er en offentlig oppgave å sørge for et forsvarlig helse- og omsorgstilbud i kommunen. Tilbudene til eldre og syke må være tilpasset den enkelte og gis til rett tid. Det skal være en god dialog med bruker og pårørende slik at den enkeltes behov i størst mulig grad blir imøtekommet.

• Driften av Eikertun og hjemmesykepleien er et klart kommunalt ansvar
• Det legges til rette for private løsninger som et supplement til det offentlige tilbudet.
• Satsene for økonomisk sosialhjelp skal følge de statlige anbefalingene.
• Øvre Eiker kommune skal fortsatt bosette flyktninger og legge vekt på bosettingsmønster hvor en oppnår god integrering. Det legges vekt på språkopplæring og god samfunnsforståelse. Kommunens vedtatte målsettinger i forhold til integreringsprosessen videreføres, bl.a. ved samarbeid med frivillige organisasjoner. Antall flyktninger som tas imot, skal fortsatt være inntil 80 i valgperioden. Ved ekstraordinære hendelser kan økning av antallet vurderes.
• Utbygging av Eikertun realiseres så raskt som mulig. Vi vil ha spesielt fokus på kompetanse og kvalitet.
• Hjemmesykepleie- og hjemmehjelpsordningen skal gi rett hjelp til rett tid.

Skole
Hovedansvaret for barns oppvekst ligger hos foreldrene. Skolens hovedmål er at elevene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter, og at skolen skal skape trivsel, trygghet, motivasjon og positive holdninger hos elevene. For å gi det beste opplæringstilbudet, trenger vi en sterk offentlig skole som legger vekt på samarbeid mellom alle berørte parter i skolesamfunnet.

• Elevene skal sikres plass ved den skolen som ligger nærmest hjemstedet. Elever kan etter søknad gis plass på annen skole i kommunen dersom plassen tillater det.
• Foreldrenes innflytelse i skolen bør styrkes, og den enkelte skoleTips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Hvilke forhåpninger har du for det nye året?
Som i 2020
Bedre enn i 2020
Koronafri
Dårligere nn i 2020
Elendig
Langt bedre
Svar til nå: 247
Bedre enn i 2020: 35.22%
Dårligere nn i 2020: 8.91%
Elendig: 15.38%
Koronafri: 11.34%
Langt bedre: 4.05%
Som i 2020: 25.10%