Eikernytt logo - Til hovedsiden
  Din lokalavis på nettet  fredag 22. januar 2021
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDEN

   NYTT


Generelle nyheter
Gratulasjoner
Lokale nyheter
Kultur
Næringsliv
Politikk
Kommunevalg 2007
Fylkestingsvalg 2007
Valg 2009
Valg 2011
Valg 2013
Valg 2015
Valg 2017
Valg 2019
Valg 2021
Minneord
Personalia
Sport
Kronikker
Politiske leserinnlegg
Leserinnlegg
Nye lokale bøker
Aktiviteter
Tapt og funnet
Fylkesnyheter
Foreninger
Sponsede artikler
Musikknyheter
Filmanmeldelser
Lesernes bidrag

   AKTUELT
Kongsberg og Eiker Tingrett
Det skjer i Eiker
Nye Eiker-borgere
Politidøgnet
Smånytt fra tidligere Nedre Eiker
Smånytt fra Viken
Smånytt fra Øvre Eiker
Smånytt om sport
Anmeldte dødsfall i Nedre Eiker
Anmeldte dødsfall i Øvre Eiker
Dikt og andre ting
Fakta om Nedre Eiker
Fakta om Øvre Eiker
Fiskum Grendeutvalg
Hokksund Byutvalg
Ormåsen Grendeutvalg
Røren Grendeutvalg
Skotselv Grendeutvalg
Vestfossen Grendeutvalg
Været i Eiker-bygdene
Fotogallerier
Lesernes egne bilder
 
Bestill bilde
Søk i databasen:

Arkiv
   MARKEDSPLASSEN
Arbeidsmarkedet
Bekjentgjørelser
Bekjentgjørelser NE
Bekjentgjørelser ØE
Boligmarkedet
Firmaguiden
Helse- og velværeguide
Håndverksguiden
Torget
Send inn annonse

  EIKERNYTT.NO

Annonser
Gaver til Eikernytt.no
Kontakt oss
Om oss
Videoarkivet
   

   ANNET
Lenker
Tips oss
Roy's Pressetjeneste
 
Utviklet av InBusiness AS


PFU vil ikke behandle
klager ettersom
Eikernytt.no
ikke er medlem


Skjema for
personalia


Autodeler.co.no
TopBilDeler.co.no

www.autodoc.co.no

Eiendomsmegler
i Drammen

Casinopiloten.com

Nettcasino


www.Rexbo.no


Norske Casinoer

Norsk casino på nett


Bygg


Samferdsel


Norges Casino

Nettcasino

VIDEOINNSLAG


300 på paintball
turnering i Hokksund


Dramatisk berging
av stor mobilkran


Taket på Fiskum
kirke faller ned i biter


Torgkvartalet i
Mjøndalen åpnet


Store problemer med
vann på Ormåsen skole


Dramatisk husbrann
i Vestfossen


Miljøkveld for
Bolivia i Hokksund


Advarer mot stor
omsetning av hasj


Fair Play på
Ormåsen skole


Sliter med
sykkeltyverier


Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad om
bussaken i Vestfossen


Laksesesongen 2013
startet fredag 25.05


Kåret til Årets
Herman 2013


Jens Stoltenberg
besøkte Nedre Eiker


Evakuerer på
Hokksund Camping


Årets russetog 2013


17. mai feiring
i Mjøndalen


17. mai feiring
i Hokksund


Hellefoss reddet
Oppstart etter pinse


14 år og satser
på bilcross


Trond Giske på
Loe Betongelementer


Gla-Dag 2013
i Skotselv


Markering av
8. mai i Hokksund


Sesongåpning på
Vestfossen Kunstlab.


Sesongåpning på
Nøstetangen Museum


1. mai markering
i Vestfossen 2013


Kvinne drept av
samboer i Krokstadelva


Bølgen & Moi vartet
opp under Damenes Aften


Moteshow for MIF
i Mjøndalen


Klubber fikk hjerte-
starter i gave


Allmøte for ansatte
ved Hellefoss og Vafoss


Steinberg ILs klubbhus
totalskadet i brann


Eiker Aktivitetssenter
på Hoensvannshotellet


Jubileumsforestillingen
Skjer'a? Fiskum Barne-
og Ungdomsteater


Stor brannøvelse
da låve ble antent


Kulturpanorama i
Hokksunds storstue


Trafikkulykke på
Horgen i Nedre Eiker


Nedre Eiker Barne- og
ungdomsteater - Peter Pan


Rein Alexander i
Vestfossen kirke


Kraftig front mot front
på E 134 i Mjøndalen


Grendemøte om
Hoensmarkas fremtid


Skidag i regi av HIL
på Hobbelstad


Gangvei skaper
strid på Røren


UKM i Øvre Eiker


MGP Jr. på
Røren skole


Lærere på kurs for
å lage økologisk mat


Kvinne påkjørt
av lastebil i Mjøndalen


UKM i Nedre Eiker


Bredtransport fra
Skotselv til Drammen


Aktiv åpning av
Aktiv Eikers kontorer


Russen stiller opp
for Kreftforeningen


Frida ødela et
normalt politiår i EikerPolitisk samarbeidsavtale i fylket
 11.10.07

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre i fylket har gått sammen om en politisk avtale som skal sikre et flertall for de fire neste årene. Spesielt Venstre sier seg godt fornøyd med avtalen, der flere av partiets fanesaker er ivaretatt.

Her er avtalen i sin helhet:

1. En styrket og vitalisert fylkeskommune
Samarbeidspartiene forplikter seg til å vitalisere og utvikle fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal vitaliseres og styrkes som regionalt folkevalgt nivå og ha fokus på å forberede overføring av statlig myndighet innen miljø og landbruk til fylkeskommunen fra 01.01. 2010.

Fylkeskommunen og de fylkeskommunale oppgavene skal gjøres tydelige for innbyggerne i Buskerud i tett samarbeid med kommunene, næringsliv og frivillige organisasjoner. Partiene vil arbeide for ytterligere overføring av myndighet fra staten.

Samarbeidspartiene ønsker ikke å privatisere eller konkurranseutsette grunnleggende fylkeskommunale velferdstjenester.

Samspillet mellom fylkeskommunen og forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet i Buskerud skal styrkes.

• Samarbeidspartiene legger vekt på forsvarlig økonomisk styring. Det er et mål å styre aktivt mot solide årlige overskudd, noe som bidrar til å redusere låneopptak.
• Samarbeidspartiene forplikter seg til å tilstrebe full enighet ved behandling av årsbudsjett og handlingsprogram med økonomiplan.

2. Utdanning
Samarbeidspartiene vil arbeide for at Buskerud skal være et attraktivt og fremtidsrettet utdanningsfylke. Med dette mener vi at Buskerud skal være i front når det gjelder kvalitet, tilbud og nytenking innen utdanning på alle nivå. Vi vil sørge for at intensjonene i «Kunnskapsløftet» følges opp.

Det legges vekt på sikring av folkevalgt styring av sektoren, og vi ønsker ikke innføring av foretaksmodellen. I perioden vil vi:

• Gjennomføre vedtatt investeringsprogram i videregående skole herunder bygging av nye videregående skoler i Hurum, Drammen og Ringerike.
• Forsterke satsningen for å redusere frafall i videregående opplæring.
• Sørge for at alle videregående skoler skal ha en sosiallærerfunksjon.
• Sørge for etter- og videreutdanning av lærere. Dette kan skje ved at Buskerud søker staten om å bli et forsøksfylke for utprøving av kompetanseår for lærerne og rådgivere der de tilbys etter- og videreutdanning. Forutsetter statlig medfinansiering.
• Utarbeide forpliktende serviceerklæringer for videregående opplæring. Disse skal tydeliggjøre hvilke rettigheter elever og foreldre har, hva de kan forvente av skolen og hva skolen forventer av dem (bl.a. sikre elevene kvalifisert undervisning og vikarer ved sjukdom).
• Utrede førerkortundervisning som valgfagtilbud i videregående skole.
• Samarbeidspartiene ønsker ikke å innføre fritt skolevalg i Buskerud, men vil be om å få vurdert ulike modeller som i større grad enn i dag fanger opp elevenes preferanser med hensyn til studiested, og et mulig friere skolevalg.
• Tilby spennende yrkesfaglige utdanningsprogrammer som gir ungdom attraktiv kompetanse og arbeidslivet tilgang på attraktive medarbeidere.
• Satse videre på ungt entreprenørskap.
• Fortsette utlånsordningen for bøker, og fullføre gratis PC satsingen.
• Bedre skolehelsetjeneste gjennom interkommunalt samarbeid.
• Satse på mer attraktive utemiljøer som stimulerer ungdommen til fysisk aktivitet.
• At nye skolebygg blir universelt utformet/ tilrettelagt for alle.
• Sikre at utdanningstilbudet er tilpasset behovet til elever med nedsatt funksjonsevne.
• Utvikle Høgskoletilbudet i Buskerud.
• Støtte arbeidet med å legge et desentralisert høgskoletilbud til Hallingdal og arbeide for flere studieplasser ved Høgskolen i Buskerud.
• Samarbeide med Høgskolen i Buskerud, partene i arbeidslivet, teknologibedrifter og bransjeorganisasjoner for å markedsføre realfagene overfor barn og unge.
• Videreføre samarbeidet med Vestfold og Telemark fylkeskommune for et regionalt universitetstilbud.

3. Helse/folkehelse
Samarbeidspartiene har gjennom flere år engasjert seg sterkt i folkehelsearbeidet. På bakgrunn av denne innsatsen har Staten utpekt Buskerud som et satsingsfylke for folkehelse. I tillegg til egen satsing på vel 2 millioner kroner pr. år, får Buskerud tilsvarende midler fra staten. Fylkeskommunen har inngått samarbeidsavtaler med kommunene og bidrar til mange ulike folkehelseprosjekter. Samarbeidspartiene satser på å videreføre og å forsterke dette arbeidet. Det er minst like viktig å forebygge som å reparere.

• Arbeide for å få et nasjonalt kompetansesenter for fysisk aktivitet i skolen til Buskerud.
• Utvide satsinga på folkehelse i samarbeid med idretten og kommunene.
• Arbeide for å utvide fri tannhelsetjeneste til å gjelde minstepensjonister og sosialklienter via statlige prosjektmidler, i første omgang til en prøvekommune i Buskerud.
• Videreutvikle samarbeidet med idrettskretsen og kommunene gjennom f.eks. tiltaket IL@skolen og dermed styrke arbeidet for mer fysisk aktivitet.
• Styrke og videreføre nyordninga med idrettsstipend for ungdom.
• Fortsette støtten til tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Blant annet gjennom bred satsing på tiltak for å tilrettelegge og stimulere til økt samarbeid mellom idrett - skole – helse.
• Alle videregående skolene skal være røykfrie.
• «Frisk og aktiv» søkes innført ved samtlige videregående skoler.

4. Regional - og Næringspolitikk
Samarbeidspartiene vil føre en moderne og framtidsrettet politikk for å skape verdier. Buskerud skal bidra med sitt til å nå det nasjonale målet om Norge som et av de ledende, innovative land i verden.

Vi vil bidra til et målrettet og kunnskapsbasert partnerskap med næringsliv, kommuner og regionale forsknings- og utviklingsmiljøer. Det er viktig å se virkemidler på alle nivåer og sektorer i sammenheng

Derfor vil vi:
• Gjennom samarbeid med kommuneregionene aktivt følge opp partnerskapsavtalene.
• Gjennom samarbeid med Innovasjon Norge bidra til å øke tilgangen til risikokapital.
• Aktivt følge opp handlingsplanen for reiseliv. Evaluering av planen i slutten av perioden.
• Sikre ofTips en venn om denne nyheten.
Til:    Fra:   

« Tilbake
 MENINGSMÅLING

Hvilke forhåpninger har du for det nye året?
Som i 2020
Bedre enn i 2020
Koronafri
Dårligere nn i 2020
Elendig
Langt bedre
Svar til nå: 247
Bedre enn i 2020: 35.22%
Dårligere nn i 2020: 8.91%
Elendig: 15.38%
Koronafri: 11.34%
Langt bedre: 4.05%
Som i 2020: 25.10%